SEGMENT 4a

* wliczono powierzchnię dla wariantu I
** wliczono powierzchnię dla wariantu II
*** nie wliczono do pow. użytkowej

cena: 364 990 PLN