SEGMENT 5b

* powierzchnia podłogi
** nie wliczono do pow. użytkowej

Sprzedany