Pierwszy, najbardziej mozolny etap za nami!

Wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, sprawy formalne mamy za sobą.

Ukończony został wjazd na działkę z ul. Grabowskiej z wykonaniem przepustu przez rów melioracyjny. Równolegle po wykorytowaniu wykonana została pierwsza podbudowa drogi dojazdowej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – odcinek około 40m do przeciwległego końca działki.

Następnie po wstępnym wyznaczeniu zarysu segmentów usunięcie wierzchniej warstwy gruntu do głębokości górnej powierzchni ławy fundamentowej za pomocą koparko-ładowarki, geodeta wyznaczył linie bazowe dla ścian fundamentowych oraz bazowego punktu wysokościowego. Po czym ławy drutowe wyznaczające narożniki zewnętrzne, ściany fundamentowe i ściany wewnętrzne. Przeniesienie punktów charakterystycznych z ław drutowych do wykopu.

Ręczne robione wykopy pod ławy fundamentowe z wyrównaniem dna wykopu.
Po wylaniu warstwy podkładowej betonu B10, ułożone zbrojenia wzdłużnego z prętów zbrojonych połączonych strzemionami z drutu.
Kolejna czynność to deskowanie ław fundamentowych i dokładne wypoziomowanie. Zbrojenie ustawione zostało na podkładkach dystansowych, następnie wypełnienie deskowania betonem klasy B20 i jego zagęszczenie wibratorem, wyrównanie i zatarcie powierzchni ławy.
Przez kolejne kilka dni nawilżanie świeżego betonu.
Przyłączenie wody i prądu również stało się. faktem 🙂