Murowanie ścian

Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian fundamentowych wykonaliśmy na ławach poziomą izolację z papy na lepiku.

Ściany fundamentowe zostały wykonane z bloczków betonowych B-6 , izolacje pionowe przeciwwilgociowe wykonane z roztworu asfaltowego na gorąco i dwukrotnie smarowane lepikiem asfaltowym na zimno, izolacje termiczne fundamentów wykonane zostały z 15 cm warstwy styropianu.

Następnie powierzchnia podłogi została wypełniona piaskiem i odpowiednio zagęszczona.

Ułożenie instalacji kanalizacyjnej
Doprowadzono rury kanalizacyjne do zaplanowanych wcześniej urządzeń sanitarnych i sprzętów zarówno w kuchni, jak i łazienkach, toalecie oraz do pionów na docelowe piętro.
Po zakończeniu montażu wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, wszystkie połączenia zostały sprawdzone.

Następnie, uzupełnienie piasku, ułożenie poziomej izolacji przeciw wilgoci.
Kolejnym krokiem było wykonanie podkładu z betonu, o grubości 15 centymetrów.
Zakończeniem tego etapu prac było zasypanie zewnętrznej części wykopu, zagęszczając grunt.

Murowanie ścian zewnętrznych, wewnętrznych nośnych i działowych.
Efekty „stawiania murów” były widoczne najszybciej ze wszystkich etapów i tak:
Po rozłożeniu izolacji przeciwwilgociowej z papy i wyrównaniu zaprawą cementową rozpoczęło się stawianie ścian.

Zewnętrzne nadziemia dwuwarstwowe wykonano z pustaków ceramicznych POROTHERM grubości 25 cm na zaprawie cementowo-wapiennej (docelowo w następnych etapach zostanie położone ocieplenie).

Ściany wewnętrzne nośne wykonano również z pustaków ceramicznych POROTHERM grubości 2 5cm na zaprawie cementowo-wapiennej.

Ścianki działowe z cegły dziurawki grubości 12 cm na zaprawie cementowo wapiennej.
Trzony dymowo-wentylacyjne murowane z pustaków SCHIEDEL.

Oczywiście nie zwalniamy tempa – najbliższe dni to będzie praca przy stropie nad parterem (gęstożebrowy Teriva 1)
Wszystko będziemy archiwizować i prezentować w aktualnościach.