WYZNACZENIE BUDYNKÓW I ZROBIENIE FUNDAMENTÓW!

Po wstępnym wyznaczeniu zarysu segmentów usunięcie wierzchniej warstwy gruntu do głębokości górnej powierzchni ławy fundamentowej za pomocą koparko-ładowarki, geodeta wyznaczył linie bazowe dla ścian fundamentowych oraz bazowego punktu wysokościowego. Po czym ławy drutowe wyznaczające narożniki zewnętrzne, ściany fundamentowe i ściany wewnętrzne. Przeniesienie punktów charakterystycznych z ław drutowych do wykopu.

Ręczne robione wykopy pod ławy fundamentowe z wyrównaniem dna wykopu.

Po wylaniu warstwy podkładowej betonu B10, ułożone zbrojenia wzdłużnego z prętów zbrojonych połączonych strzemionami z drutu.
Zbrojenie ustawione zostało na podkładkach dystansowych, następnie wypełnienie betonem klasy B20 i jego zagęszczenie wibratorem, wyrównanie i zatarcie powierzchni ławy.
Przez kolejne kilka dni nawilżanie świeżego betonu 🙂