SEGMENT 8b

* powierzchnia podłogi
** nie wliczono do pow. użytkowej

Sprzedany