Podstawowym elementem konstrukcyjnym naszego stropu gęstożebrowego Teriva 1 są belki stropowe kratownicowe, rozmieszczane w rozstawie osiowym co 60 cm oraz pustaki deklowane.
Montaż stropu rozpoczęliśmy od wciągnięcia na mury belek stropowych oraz rozłożenia ich wraz z pustakami deklowanymi.
W zależności od długości belek zastosowaliśmy podpory montażowe.

Podpory ustawione zostały w równych odstępach pod węzłami dolnego pasa kratownicy oraz odpowiednio wypoziomowane.
Po ułożeniu belek i ustaleniu rozstawu osiowego, wypełniliśmy przestrzenie między pustakami stropowymi, układając je w jednym kierunku – prostopadlym do belek.
Na obrzeżach stropów na ścianach nośnych i ścianach równoległych do belek zrobiliśmy wieńce żelbetowe o wysokości stropu i szerokości 24 cm. Zbrojenie wieńców złożone z czterech prętów o średnicy 10 mm oraz strzemion 4,5mm rozmieszczonych co 25cm. Pręty zbrojeniowe belek zostały zakotwiczone w wieńcach. Żebra rozdzielone wykonywane zostały samodzielnie na budowie – zgodnie z projektem.

Betonowanie stropu
Po ułożeniu stropu, zamontowaniu wieńców i żeber rozdzielonych sprawdziliśmy poprawność wykonania stropu. Po usunięciu wszelkie zanieczyszczeń i polaniu wodą belek i pustaków – rozpoczęło się zalewanie betonem odpowiadającym klasie B-20. Prace wykonywane były na całej rozpiętości, posuwając się ruchem prostopadłym do belek. Wysokość nadbetonu wyniosła około 3-4cm
Przez kilka kolejnych dni będziemy polewać delikatnym strumieniem wody, inaczej materiał podłoża może odciągnąć wodę z mieszanki betonowej, zanim mieszanka zwiąże.