Grudniowe temperatury zachęcają do prac budowlanych.
Wszystkie uzgodnienia, pozwolenia, sprawy formalne mamy za sobą.
Zaczęliśmy wjazd na działkę z ul. Baranowskiej, nastąpi wykorytowanie warstwy wierzchniej oraz wykonana zostanie pierwsza podbudowa drogi dojazdowej wewnętrznej na przyszłym osiedlu z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.