Przed przystąpieniem do wznoszenia ścian fundamentowych wykonaliśmy na ławach poziomą izolację z papy na lepiku.
Ściany fundamentowe zostały wykonane z bloczków betonowych B-6 , izolacje pionowe przeciwwilgociowe wykonane z roztworu asfaltowego na gorąco i dwukrotnie smarowane lepikiem asfaltowym