II ETAP BUDOWY OSIEDLA RÓŻANEGO

II ETAP BUDOWY OSIEDLA RÓŻANEGO
Budowa segmentów 5-12 rozpocznie się na początku roku 2020.
W tej chwili trwają ostanie poprawki projektów, niezbędne pozwolenia i uzgodnienia budowlane. Pierwsze rozmowy z wykonawcami oraz prace przygotowujące teren pod przyszłą budowę.